Social- och hälsovård

Grundtrygghetscentralens uppgift är att se till att de social- och hälsovårdstjänster, som den offentliga makten har ansvar för, är fungerande, tillgängliga och tillräckliga för invånare i Lovisa och Lappträsk.

 

Grundtrygghetscentralen har tagit i bruk elektroniska tjänster (eHälsa), läs mera om tjänsterna här!

 

kela.sv

 

 

Utkomststödet förnyas
Fram till slutet av år 2016 kan alla dina utkomstärenden skötas på Lovisa socialbyrå. Från 1.1.2017 börjar FPA sköta det grundläggande utkomststödet. Grunderna för när utkomststöd kan beviljas förändras inte i förnyelsen. 

FPA info: Utkomststödet förnyas.pdf
Mera information: http://www.kela.fi/web/sv/utkomststod 

 
Senaste uppdatering: 4.11.2016
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons