Bostadstomter


Lovisa stad säljer och arrenderar egnahemshus- och småhustomter på flera olika områden.
Bekanta dig med tomtområdena och kontrollera den realtida reserveringssituationen på Lovisa tomttjänst. Ytterligare uppgifter får du på de områdesenliga sidorna och från fastighets- och GIS-byrån.

Tomternas arealer varierar 600–3 800 m2 och prisen är från 7 euro/m2. Årsarrendet är 5 % av försäljningspriset och arrendet binds vid konsumentprisindexet. Bekanta dig också med de övriga tomtreserverings- och tomtöverlåtelsevillkoren.

Överlåtelsepriser för bostadstomter.pdf

Reservering av bostadstomter och villkor.pdf

Elanslutningarna levereras av Kymmenedalens Elnät Ab.

Sonera ansvarar för datatrfknätverket.

Affärsverket Lovisa vatten debiterar för anslutning till kommunaltekniken. Tillägsuppgifter från 0440 555 409.
 

 
 
 
Senaste uppdatering: 22.9.2016
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons