Location: Lovisa / Service / Kultur /
Kultur

Välkommen till Lovisa stads kultursidor! 


Kulturutbudet i Lovisa är mångsidigt och av hög kvalitet: konserter, festtillfällen, utställningar och olika evenemang arrangeras året runt.

 

Kulturverksamheten

Kulturväsendet sköter om planering, organisering och förverkligande av olika evenemang. Oftast arrangeras evenemangen i samarbete med andra kulturorganisationer och aktörer. Förutom de kalendariska festerna och de årliga evenemangen såsom Sibeliusdagarna, Liljendaldagarna och Kymmene älv-dagen, arrangeras evenemang och aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. Kulturväsendet ordnar också konsert- och teaterresor till andra orter.

Under Lovisa stads kulturväsen hör bl.a. kulturtjänster, Lovisa stads musikkapell, Lovisa gästateljé Musikinstitutet och Almska Gården.


Kulturevenemang för barn och unga

En viktig målgrupp är barn och unga. I samarbete med skolor, daghem och andra enheter samt kulturaktörer förverkligas olika kulturevenemang såsom ’Konsert i varje skola’  och ’Barnen vårt hopp’. Projektet Ung Kultur görs i samarbete med Borgå och Sibbo.


Museiverksamheten

I Lovisa stads museum  i Kommendantshuset förevisas stadens färgrika lokalhistoria, museet producerar dessutom årligen flera specialutställningar.  Bruksmuseet i Strömfors är beläget i det kulturhistoriskt värdefulla bruksområde. I smedjemuseet och övre smedjan kan man bekanta sig med verksamheten i det gamla järnbruket och lära sig om smedernas arbete förr i tiden. Hembygdsmuseet i Virböle presenterar gångna seklers allmoge- och hantverkskultur.
 

Kulturnämnden understöder den lokala kulturverksamheten genom att årligen bevilja allmänna bidrag samt projektbidrag till kulturföreningar och aktörer i Lovisa. Bidragens ansökningstider annonseras i lokaltidningarna och på stadens webbsidor.

Läs mer om kulturutbudet på stadens webbsidor Kultur/aktuellt och Evenemang samt www.visitlovisa.fi. Vi annonserar även i lokalmedierna och Evenemax händelsekalendern.

Skicka e-post till kultur(ÄT)loviisa.fi och meddela vilka evenemang du är intresserad av så håller vi dig informerad om kommande händelser.
 

 
 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 12.1.2016
 
 
 
 
 
 
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons