Samhällstekniken svarar för:
 
- underhåll, planering och byggande av gator samt byggherreverksamhet
- skötsel av fritidsområden såsom bollplaner och skidspår
- underhåll av allmänna områden såsom torg, parker, småbåtshamnar, badstränder och därtill
hörande anordningar     
 - jordavstjälpningsplatsen
- ordnandet av avfallshantering
- transport- och maskinparken


Kontaktuppgifter
Information och vägledning får du från och med 7.3.2016 på kundservicekontoret Lovinfo vid adressen Mariegatan 12 A.
 
Besöksadress (i fortsättningen enbart via tidsbeställning):
Lovisa stad
Tekniska centralen
PB 11
07901 LOVISA
 
 
Chef för samhällsteknik Markus Lindroos
gsm: 050 382 7550
E-post: markus.lindroos@loviisa
 
 
Tekniska centralens depå

Arbetsledningen för tekniska centralen i Lovisa stad och arbetstagarna på fältet är stationerade vid stadens tekniska depå vid adressen Borgågatan 11.

Lovisa stads tekniska depå
Borgågatan 11
07900 LOVISA
 

 

 
Senaste uppdatering: 20.2.2017
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons