Location: Lovisa / Service / Barn och ungdom /
Barn och ungdom

Verksamhetsidé

Att förbättra levnadsförhållandena för unga och skapa förutsättningar för de ungas medborgarfärdigheter samt befrämja sunda levnadsvanor.


Ungdomsväsendet

  • främjar de ungas aktiva medborgarskap och delaktighet
  • förbättrar de ungas uppväxt och levnadsförhållanden
  • erbjuder rusmedelsfria fritidstjänster
  • erbjuder specialstöd
  • gör förebyggande arbete mot rusmedel
  • stöder de ungas uppväxt och väg mot självständighet
  • stöder föreningsverksamhet och upprätthållandet av föreningshus
 
Senaste uppdatering: 20.2.2012
 
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons