Tvättning av Strömfors vattentorn

Till vattenledningsnätets normala underhållsåtgärder ingår tvätt av vattentornet. För att försäkra fortsatt hög vattenkvalitet tvättas vattentornet med jämna mellanrum. Vattentornet i Strömfors tvättas. Arbetet börjar måndagen den 29.5 2017 och arbetet blir klart senast på fredagen den 2.6..