Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen

Huvudbiblioteket i Lovisa kan repareras på två olika sätt: genom lokala åtgärder som skjuter upp behovet av större saneringsarbeten eller genom en omfattande grundsanering. Huvudbiblioteket har i en längre tid lidit av allvarliga problem med dålig inneluft. Arkitekt Pekka Saatsis..