Hälsovårdens elektroniska tjänster utvidgas

Hälsovårdens elektroniska tjänster utvidgas från och med 1.3.2017 till att omfatta även rådgivningstjänster och elev- och studerandevård. eHälsan är Lovisa stads grundtrygghetscentral skyddade tjänst för elektronisk ärendehantering. Tjänsterna omfattar tidsbeställning, meddelandetjänst,..