Idrottshallen i Lovisa repareras i sommar

Staden utför reparationsarbetena under sommaren 2017. Till projektet har reserverats 300 000 euro. Bland annat ventilationen och omklädningsrummen ska åtgärdas. Reparationsplanen grundar sig på resultaten från den noggrannare konditionsgranskning som staden låtit göra under våren

Målet med reparationerna är att idrottshallen ska kunna användas tryggt i åtminstone fem år framöver. I framtiden ska ytorna, konstruktionerna och ventilationssystemen övervakas effektivt. Stadsstyrelsen godkände reparationsplanerna enligt förslag på sitt möte den 15 maj 2017.

Bildningsdirektör Thomas Grönholm och lokalchef Antti Kinnunen konstaterar i beredningen av frågan för stadsstyrelsen att ett bestående alternativ till den nuvarande idrottshallen är att ersätta den med en ny byggnad.

En grundrenovering av den nuvarande hallen lönar sig inte, eftersom riskerna med det undre bjälklaget inte kan lösas med reparationer. Dessutom skulle reparationsgraden för en grundlig renovering av byggnaden stiga till en betydligt hög nivå.

Planeringen och byggandet av en ny idrottshall tar ungefär fem år. Stadsstyrelsen fattade ändå inte i detta skede beslut om byggandet av en ny hall.

Mer information:
bildningsdirektör Thomas Grönholm 0440 555 250
lokalchef Antti Kinnunen 0440 555 412
stadsstyrelseordförande Mia Heijnsbroek-Wirén 040 197 2569

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 24.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons