Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen

Huvudbiblioteket i Lovisa kan repareras på två olika sätt: genom lokala åtgärder som skjuter upp behovet av större saneringsarbeten eller genom en omfattande grundsanering. Huvudbiblioteket har i en längre tid lidit av allvarliga problem med dålig inneluft.

Arkitekt Pekka Saatsis projektplan för hur biblioteket kunde repareras presenterades för allmänheten vid Harjurinteen koulu tisdagen den 16 maj 2017. Saatsi har gjort upp planen för Lovisa stad.

Målet med projektplanen har varit att lösa problemen med inneluften så, att huset är hälsosamt och tryggt för användarna samtidigt som dess byggnads- och kulturhistoriska värden bevaras. Planen fungerar som stöd för Lovisa stad då beslut om saneringen ska tas.

I planen presenteras de primära och rekommenderade alternativen för en reparation. De kan användas som grund för den fortsatta planeringen. Du kan bekanta dig med planen på stadens webbsida om inneluft.

 

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 24.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons