De stupades dag – uppvaktningar vid hjältegravarna 21.5.2017

De stupades dag firas den tredje söndagen i maj. I Lovisa uppmärksammas dagen med allmän flaggning, kransnedläggning vid hjältegravarna samt gudstjänst.

I Lovisa sker uppvaktningen vid hjältegravarna på nya begravningsplatsen klockan 9.30. Lovisa stads musikkapell medverkar.
Svenskspråkig högmässa börjar klockan 10 och finskspråkig klockan 12 i Lovisa kyrka.

I Liljendal sker kransnedläggningen klockan 9.30, varefter högmässa i Sävträsk kapell klockan 10.

I Strömfors blir det uppvaktning klockan 9.30, varefter högmässa i kyrkan klockan 10.

I Pernå börjar kyrkogången klockan 10. Efter den tvåspråkiga mässan följer uppvaktning vid hjältegravarna cirka klockan 11.

Lovisa stad och församlingarna

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 24.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons