Framtidens gran planterades i Kommendantsparken

Sexåriga Axel Granlund från Tessjö daghem planterade Framtidens gran i Kommendantsparken på Snellmansdagen den 12 maj 2017. Han fick hjälp med det viktiga uppdraget av Lovisa stads praktikant Sebastian Lindqvist, som studerar skogsbruk.

Senior Brass spelade en fanfar till granen, varefter stadsstyrelsens ordförande Mia Heijnsbroek-Wirén framförde stadens hälsningsord. Festens höjdpunkt var de gransånger som sjöngs av barn från Tessjö daghem och Ruukin päiväkoti.

Projektet Framtidens gran är en del av programmet för Finlands 100-årsjubileum. Projektets beskyddare är republikens president Sauli Niinistö. Framtidens gran betonar skogarnas betydelse, hållbar utveckling och samarbete.

Projektet vill engagera särskilt barn och unga. På så sätt vill man förstärka deras förhållande till naturen och skogarna.

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 24.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons