Informations- och diskussionsmöte om inneluftssituationen i Lovisa huvudbibliotek 16.5.2017 kl. 18 i Harjurinteen koulu

Lovisa stad ordnar tisdag 16.5.2017 klockan 18–19.30 ett informations- och diskussionsmöte som är öppet för alla. Under mötet behandlas inneluftsproblemen i Lovisa huvudbibliotek och förslag till fortsatta åtgärder. Mötet hålls i Harjurinteen koulus matsal på adressen Bangatan 1.

Under mötet presenterar arkitekt Pekka Saatsi två alternativa planer för iståndsättning av biblioteksbyggnaden. Lovisa huvudbibliotek är i ett kulturhistoriskt värdefull och fredad träbyggnad, som ursprungligen varit hotell-restaurang Societetshuset. Bildningsdirektör Thomas Grönholm, bibliotekschef Danielle Backström, lokalchef Antti Kinnunen och chefen för kultur- och fritidsväsendet Leif Eriksson berättar om de fortsatta åtgärderna och svarar på frågor.

Välkommen!

 

 
 

Senaste nyheter

 
 

Barn och ungdom

 
 

Boende

 

Byggande

 
 

Bibliotek

 

Ekonomi

 
 

Idrott, motion och friluftsliv

 

Kultur

 

Dagvård och småbarnsfostran

 

Lovisainfo

 

Näringar och utveckling

 

Planläggning och markanvänd

 

Social- och hälsovård

 
 
 

Upphandling

 

Utbildning

 

Vattenaffärsverket

 
 
 
 
 
Senaste uppdatering: 24.5.2017
 

Lovisa stad •  Mannerheimgatan 4, PL 77, 07901 LOVISA •  tel. (019) 5551 •  fax (019) 535 791 •  kaupunki(@)loviisa.fi •  Respons