Vårvandring längs Ehrensvärdsstigen 17.5 kl. 17.30

Fyra årstider i Lovisanaturen – del 1, våren Miljövårdsenheten vid Lovisa stad bjuder in alla naturintresserade lovisabor på en vårvandring längs Ehrensvärdsstigen onsdag 17.5 kl. 17.30. Som guide fungerar biolog Anders Albrecht. På området finns två skyddade ädellövträdsdungar och..