Idrottshallen i Lovisa repareras i sommar

Staden utför reparationsarbetena under sommaren 2017. Till projektet har reserverats 300 000 euro. Bland annat ventilationen och omklädningsrummen ska åtgärdas. Reparationsplanen grundar sig på resultaten från den noggrannare konditionsgranskning som staden låtit göra under våren Målet med..