Veterandagens elevarbeten från Harjurinteen koulu på Almska Gården 19-30.5.2017

Veterandagens elevarbeten från Harjurinteen koulu ställs ut på Almska Gården 19-30.5.2017 kl. 12-17. Utställningen är på finska. Välkommen!