Informations- och diskussionsmöte om inneluftssituationen i Lovisa huvudbibliotek 16.5.2017 kl. 18 i Harjurinteen koulu

Lovisa stad ordnar tisdag 16.5.2017 klockan 18–19.30 ett informations- och diskussionsmöte som är öppet för alla. Under mötet behandlas inneluftsproblemen i Lovisa huvudbibliotek och förslag till fortsatta åtgärder. Mötet hålls i Harjurinteen koulus matsal på adressen Bangatan 1. Under..