Fusion av fastighets- och bostadsaktiebolag

Fastighets- och bostadsaktiebolag som ägs av Lovisa stad fusioneras till ett bolag och två stiftelser i koncernen fusioneras till en stiftelse Lovisa stad bereder en förnyelse där de fastighets- och bostadsaktiebolag som helt ägs av staden fusioneras till ett bolag och två stiftelser som hör..