Vikailmoitukset

Ilmoita havaitsemistasi vioista:

Talvikunnossapito:

040 555 0238 (aikavälillä 1. marraskuuta- 15. huhitkuuta)

Tienkäyttäjän linja (Valtion tiet)

0200 2100

Katu- ja tiealueet:

Maanrakennusmestari, Irma Korppi, irma.korppi@loviisa.fi, 0440 555 849

Puistot, muut viheralueet, taajamametsät ja yleiset leikkipaikat

Kaupunginpuutarhuri,  0440 555 468

Katu- ja liikennevalot Koskenkylä ja Isnäs alueilla:

Porvoon energia, 020 690 144, www.porvoonenergia.fi/fi/asennukset/valaistusjakatuvalot

Katu- ja liikennevalot muilla alueilla:

Maanrakennusmestari, Irma Korppi, irma.korppi@loviisa.fi, 0440 555 849

Liikuntapaikat

Kenttämestari, Jukka Gustafsson, jukka.gustafsson@loviisa.fi, 0440 555 889

Loviisan kaupungin omat rakennukset

Tilapalvelun päivystys, 0440 555 892

Vedenjakelu tai –laatu

 Loviisan vesiliikelaitoksen päivystys 0440 555 902

Sähkönjakelu

Kymenlaakson sähkö vikailmoitukset, 05 7780 222

Porvoon energia vikailmoitukset, 020 690 144

Tasoristeykset

Nimi: Porvoonkatu 0307 34333

Nimi: Rauhalantie 0307 35459

Nimi: Antinkyläntie 0307 34333

Nimi: Valko läntinen (Bella) 0307 34333

Nimi: Telakka 3 / Raide 70, 0307 34333

 
Päivitetty: 8.9.2015
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute