Loviisan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan
 

Loviisan päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ovat astuneet voimaan 23.11.2015. Päivitetyissä määräyksissä on huomioitu lainsäädännössä tapahtuneet muutokset ja vuoden alussa voimaan astuneet jätehuoltomääräykset. Määräyksiä on myös muokattu helpommin luettavaan muotoon.

Joidenkin määräysten sisältöä on myös tarkennettu, ja esimerkiksi lehtipuhaltimien käyttö ei enää ole kielletty hiekoitushiekan poistamisessa. Pölyäminen on kuitenkin määräysten mukaan kaikessa koneellisessa kunnossapito- ja puhtaanapitotöissä estettävä käyttämällä riittävästi vettä. Määräyksissä rajoitetaan myös koneista aiheutuvaa meluhaittaa.

Yleiseen käyttöön tarkoitetut matonpesulaiturit on kielletty ympäristönsuojelu-määräyksissä. Loviisan kaupungilla ei enää ole matonpesulaitureita, ja kaikilta matonpesupaikoilta jätevedet johdetaan asianmukaisesti viemäriin.

Ympäristönsuojelumääräyksiin sisältyy kuten aikaisemmin myös määräyksiä mm. jätevesien käsittelystä, betoni- ja tiilijätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa, melun torjunnasta, öljysäiliöistä, maalämpöjärjestelmistä ja hevosten ulkoalueiden sijoittamisesta.

Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat luettavissa Loviisan kaupungin nettisivuilla osoitteessa:

 

http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/ymparistojaluonto/paikallisetmaaraykset

 

Lisätietoja:Heidi Lyytikäinen                              puh. 0440 555 373

ympäristönsuojesihteeri                                     heidi.lyytikainen@loviisa.fi

 

 

 

 

 
 
 
Päivitetty: 8.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute