Meluilmoitusmenettely on muuttunut

 

Ympäristönsuojelulaki uudistui 1.9.2014 ja samalla muuttui myös meluilmoitusmenettely.

Ilmoitus tehdään vanhaan tapaan

Meluilmoitus tulee tehdä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä esimerkiksi yleisötilaisuudesta, jossa käytetään äänentoistolaitteita ulkona tai moottoriurheilukilpailusta. Meluilmoitus tulee tehdä myös muusta melua aiheuttavasta toiminnasta kuten rakentamisesta, räjäytystyöstä, kiven murskauksesta ja lyöntipaalutuksesta. Ilmoitusvelvoite ei koske tavalliseen omakotiasumiseen liittyvää esim. rakentamistoimintaa.

Meluilmoitus pitää tehdä vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa. Ilmoituksen pohjalta tehdään päätös, jossa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen antaa tarpeellisia määräyksiä melusta.

Uutta aiempaan verrattuna

Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta.

”Toiminnan aloitusajankohta voidaan tarvittaessa määrätä päätöksessä. Mutta, jollei päätöksessä sanota aloituspäivästä mitään, saa toiminnan aloittaa aikaisintaan 30 päivää siitä kun ilmoitus on tehty”, muistuttaa ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty tarkemmin sellaisista tapahtumista tai toiminnoista, joista ei tarvitse tehdä meluilmoitusta. Niissäkin äänentasojen tulee kuitenkin pysyä tietyllä tasolla. Tapahtumasta on hyvä aina tiedottaa lähialueella. Kun ihmiset tietävät etukäteen tulevasta tapahtumasta ja siitä aiheutuvasta melusta kokevat he monesti siitä vähemmän häiriötä ja pystyvät etukäteen varautumaan siihen.

Lisätietoja:
Maud Östman, ympäristönsuojelutarkastaja, puh. 0440 555 413, maud.ostman@loviisa.fi
Lisää tietoa www.loviisa.fi

 
 
 
Päivitetty: 8.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute