Leväasiat puhuttavat jälleen

Lämpimät säät saivat levät kukkimaan. Loviisan ympäristönsuojelutoimistoon on tullut muutamia ilmoituksia levähavainnoista. Tavallisesti leväesiintymät eivät haittaa vesien virkistyskäyttöä, mutta runsaina kukintoina, niiden suhteen on noudatettava tiettyä varavaisuutta.

Yleiset uimarannat

Terveystarkastajat tekevät uimakauden alussa kaikille valvottaville rannoille tarkastuksen, jossa kiinnitetään erityistä huomiota rannan turvallisuusasioihin ja yleiseen siisteyteen. Rannan ylläpitäjä vastaa siitä, että kaikki nämä asiat ovat kunnossa. Uimavesinäytteitä otetaan uimakaudella ja niiden perusteella arvioidaan veden uimakelpoisuus.

Uimarantojen sinilevähavainnoista ja muista ongelmista (järvisyyhy, ihottuma tms.) voi ilmoittaa terveydensuojeluun. Terveystarkastaja tekee tarpeen mukaan lisätarkastuksia ja -näytteenottoja ilmoitusten perusteella. Uimarin on hyvä tarkastaa rannan ilmoitustaulu, koska sieltä löytyy tarkempaa tietoa rannan tilanteesta, kuten uimavesinäytteen tutkimustulos ja muita mahdollisia tiedotteita. Ilmoitustaululla ovat myös rannan ylläpitäjän yhteystiedot.

Uimarantakohtaiset tulokset ja veden laatuun liittyvät tiedotteet löytyvät terveydensuojelun nettisivuilta: www.porvoo.fi/terveydensuojelu.

HUOM! Sinilevän osalta tilanteet saattavat kuitenkin muuttua nopeasti, joten ennen uimista kannattaa vielä itse arvioida onko vedessä levää tai muuta epäilyttävää.

Sinilevien esiintymistä seurataan useilla rintamilla

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoima viikoittainen tiedottaa kesän aikana sinilevätilanteesta joka torstai. Tarvittaessa viikkotiedotteita laaditaan myös pidempään jos sinileväkukuntoja esiintyy.

Kaikki leväilmoitukset, säännölliset ja satunnaiset, tallennetaan JärviWikiin (www.jarviwiki.fi), josta SYKE kerää tiedot viikoittaisiin tiedotteisiinsa. Myös yksityiset ihmiset voivat ilmoittaa levähavainnoistaan Järviwikiin. Kuka tahansa voi perustaa Järviwikiin oman havaintopaikan, johon tallentaa levähavaintoja. Kun tallennat havaintosi Järviwikiin, saat itsellesi näyttävän havaintoarkiston ja autat muita vesistön käyttäjiä ja viranomaisia.

Sinilevät

Sinilevät ovat syanobakteereja. Sinilevän voi havaita vihertävinä hiutaleina tai tikkuisina uimavedessä. Runsas sinileväesiintymä samentaa veden vihreäksi tai sinivihreäksi. Sinileväkasvusto muodostaa tyynellä säällä veden pinnalle maalimaisia juovia tai lauttoja sekä rannoille sinileväkasaumia. Voimakas tuuli sekoittaa sinilevämassan. Sinilevä haisee ummehtuneelta ja maamaiselta. Sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Sinilevät voivat tuottaa myrkyllisiä tai ärsyttäviä aineita veteen. Yli puolet sinileväesiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita sinilevistä vaihtelee paljon. Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa uimareille allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa tai yleisoireita kuten kuumetta ja päänsärkyä.

  • Vältä uimista runsaiden sinileväesiintymien aikana - myös vähäinen esiintymä voi aiheuttaa oireita
  • Jos kuitenkin uit, käy suihkussa uimisen jälkeen
  • Pidä lapset ja kotieläimet poissa rannasta runsaiden sinileväesiintymien aikana, sillä syanobakteeripitoisen veden joutuminen suuhun voi olla vaarallista
  • Älä käytä sinileväpitoista vettä pesu- tai löylyvetenä
  • Älä käytä sinileväpitoista vettä juoma- tai kasteluvetenä tai ruoanvalmistuksessa – myrkyt eivät häviä vettä keitettäessä!

Yhteystiedot:

terveydensuojelu (at) porvoo.fi tai arkisin klo 9-12 p. 040-168 8844
ymparisto (at) loviisa.fi

 
 
 
Päivitetty: 8.5.2017
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute