Asiakkaan ja potilaan asema ja oikeudet

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenuollon palvelua. Hoidon tai toimenpiteiden vaihtoehdoista on kerrottava avoimesti ja ymmärrettävästi. Potilasta ja sosiaalihuollon asiakasta on kohdeltava loukkaamatta hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ta yksityisyyttään.
 

asiakas- ja potilastiedot tyytymättömyys palveluun tai hoitoon
rekisteriselosteet potilasasiamies
sähköinen potilastiedon arkisto sosiaaliasiamies
sähköinen resepti tietosuojavastaava
hoitotakuu ja aikarajat potilasturvallisuus
  valinnanvapaus perusterveydenhuollon
palvelujen suhteen

 

 
Päivitetty: 22.7.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute