Esiopetus

Esikoulussa hankitaan taitoja, jotka motivoivat ja helpottavat uusien asioiden oppimista. Ryhmässä toimimisen taidot kehittyvät turvallisessa kasvuympäristössä.

Esikouluopetus toimii joko päiväkotien tai koulujen yhteydessä. Jos lapsi tarvitsee päivähoitoa se järjestetään päiväkodissa.  Päivähoitopaikkaa haetaan erikseen. Jos matka kodin ja esikoulun välillä ylittää kolme kilometriä kunta hoitaa kyydityksen. Esikoulunopettaja vastaa opetuksesta. Ryhmässä voi olla koulunkäynninohjaaja tarpeen mukaan. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä lasten tulevan koulun alkuopetuksen kanssa.
Esikoulu on pakollinen kaikille lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena. Esikoulu, 19,5 t/v, on maksuton ja seuraa koulun työaikoja. Opetus seuraa uutta esiopetuksen opetussuunnitelmaa 1.8.2016 alkaen.

Esiopetuksen opetussuunnitelma 2016.pdf
 

 
Päivitetty: 1.9.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute