Maa-aineslupahakemus Tommi Buddas 434-480-3-2 Niemistö

Tommi Buddas, Kytömaantie 80, 07980 KUNINKAANKYLÄ hakee maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiselle.

 

Toiminta sijoittuu Loviisan kaupungin Niemistössä sijaitsevalle kiinteistölle Norrila I , RN:o 434-480-3-2. Otettavan maa-aineksen määrä on yhteensä 29 000 kiinto-m3 ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. Ottoalueen kokonaispinta-ala on n.1,45 ha. Kysymyksessä vanha soranottoalue, jota on tarkoitus maisemoida ja vähän laajentaa.

 

Kuulutus ja hakemusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 18.1.-16.2.2017 Loviisan kaupungin ilmoitustaululla, osoitteessa Mariankatu 12 A. Hakemuksen johdosta on asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekoon. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä.

 

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on 16.2.2017 mennessä toimitettava osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 11, 07901 Loviisa tai sähköisesti osoitteella ymparisto@loviisa.fi.

 

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tarkastaa lupahakemuksen ja tekee sen johdosta maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen.

 

Lisätietoja hakemuksesta antaa Ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, 040-777 3460

 

Loviisassa 18.1.2017

 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

 
Päivitetty: 28.4.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute