Liikenneturvallisuus

Mistä turvallinen liikenne syntyy?

Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, myös liikenteessä. Liikenneturvallisuutta voidaan edistää liikennejärjestelyin, nopeusrajoituksin, teknologian keinoin sekä lakien ja sääntöjen avulla. Mutta viime kädessä turvallisuus toteutuu vasta jokaisen liikkujan taitojen, asenteiden ja toimien kautta.

Liikenneturvallisuustyö on osa paikallista turvallisuustyötä ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä. Turvallinen elinympäristö on viihtyisä ja vetovoimainen. Turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee myös tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. Lisääntyvästä arkiliikunnasta hyötyy jokainen kävelijä ja pyöräilijä. Turhan autoliikenteen vähenemisestä hyötyvät kaikki.

Liikenteen turvallisuus tai turvattomuus on laaja teema, joka koskettaa ja velvoittaa toimiin lähes kaikkia kunnan toimintoja, esimerkkeinä vaikkapa kaavoitus, koulujen liikennekasvatus, työsuojelun toimet tai terveyden edistäminen arkiliikkumista lisäämällä.

Loviisassa on vuonna 2015 laadittu liikenneturvallisuussuunnitelma. Työssä on selvitetty liikenneturvallisuustilanne ja suunniteltu liikenneturvallisuuteen liittyviä tehtäviä kaupungin eri toimialoilla. Liikennekasvatuksen ja tiedotuksen tehtävät korostuvat suunnitelmassa, mutta myös liikenneympäristön turvallisuusongelmat on käyty läpi ja pahimpiin paikkoihin on haettu ratkaisuja.

Onko mielessäsi liikenneturvallisuuspulma?

Voit kertoa siitä Loviisan kaupungin palautekanavan kautta

Liikenneturvan kuntaopas:

Liikenneturvan sivuille on avattu uudet kuntasivut: www.liikenneturva.fi/kuntaopas

 
Päivitetty: 19.9.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute