Lapset ja nuoret

Toimintaidea

Nuorten elinolosuhteiden parantaminen ja edellytysten luonti nuorten kansalaisvalmiuksille sekä terveiden elämäntapojen edistäminen.

Nuorisotoimi

  • edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta
  • parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja
  • tarjoaa päihteettömiä vapaa-aikapalveluja
  • tarjoaa erityistukipalveluja niiden tarpeessa oleville nuorille
  • tekee ehkäisevää päihdetyötä
  • tukee nuorten kasvua ja itsenäistymistä
  • tukee yhdistystoimintaa ja seuratalojen ylläpitoa
 
Päivitetty: 20.2.2012
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute