Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitykseen ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittelyyn liittyvä kuuleminen

Asukaskuuleminen

Itä-Uudenmaan ELY-keskus ja alueen kunnat ovat valmistelleet ehdotuksen alueen joukkoliikenteen palvelutason määrittelystä. Palvelutason määrittelyn tarkoituksena on ilmaista, millaisia joukkoliikenteen palveluja alueella halutaan tarjota ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalveluja. Joukkoliikennelain 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Palvelutason määrittely ei kuitenkaan velvoita toimivaltaista viranomaista tarjoamaan määritetyn palvelutason mukaista liikennettä. Palvelutason määrittely ei siten luo myöskään subjektiivista oikeutta joukkoliikennepalvelujen saamiseen.

Palvelutason määrittely pohjautuu nykytilan analyysista saatuihin tuloksiin, yhdessä liikenteenharjoittajien ja kuntien edustajien kanssa tunnistettuihin liikkumistarpeisiin sekä käytettävissä olevaan julkiseen rahoitukseen. Palvelutasomäärittely on tehty Liikenneviraston ohjejulkaisussa

http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-31_joukkoliikenteen_palvelutason_web.pdf

esitettyjen kriteerien avulla. Määrittelyvaiheessa on arvioitu palvelutason aiheuttamat kustannusvaikutukset sekä arvioitu vaikutuksia liikenteen järjestämistapoihin ja rahoitukseen. Palvelutason määrittelyn mukainen liikenne voi toteutua joko markkinaehtoisesti tai toimivaltainen viranomainen järjestää liikenteen. ELY-keskuksen liikennehankinnat perustuvat yhteisrahoitteisiin hankintoihin kuntien kanssa, jolloin palvelutasomäärittelyllä on selkeä vaikutus myös kuntien kustannuksiin.

Ehdotuksesta pyydetään kommentteja alueen asukkailta. Jos haluat kommentoida, klikkaa auki oheinen kysely joko suomeksi tai ruotsiksi. Toivomme, että vastaatte kyselyyn 17.5.2016 mennessä.

www.linea.fi/iujolifin (suomeksi)

www.linea.fi/iujoliswe (ruotsiksi)


Liitteenä myös palvelutasoluonnos
Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely_asuakaskuuleminen.PDF
 

Lisätietoja palvelutason määrittelystä antavat Jukka-Pekka Vallius, Uudenmaan ELY-keskus info.joukkoliikenne.uus@ely-keskus.fi

 
Päivitetty: 20.4.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute