Kaavoitus ja maankäyttö

Asiakaspalvelu:
Lovinfo
Mariankatu 12 A

Postiosoite:   
Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto
Tekninen keskus
PL 11
07901 LOVIISA


Kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti, maanmittausinsinööri ja kiinteistörekisterinhoitaja ovat tavattavissa ajanvarauksella.

Kaavoitus ja maankäyttö

Teknisen keskuksen kaupunkisuunnitteluyksikkö vastaa Loviisan kaavoituksesta ja maankäytöstä eli valmistelee kaupungin yleis- ja asemakaavat ja suorittaa lainsäädännön edellyttämät kiinteistönmuodostuksen tehtävät kaupungissa. Kaupunkisuunnitteluosasto koostuu kahdesta toimistosta, kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto sekä kiinteistö- ja paikkatietotoimisto.

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimiston tehtävänä on yhdyskuntarakenteen suunnitelmallinen ohjaus. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita. Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto hoitaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia tehtäviä, joita ovat asemakaavoitus, yleiskaavoitus ja kaupunkiympäristön suunnittelu selvityksineen sekä poikkeamislupa-, suunnittelutarveratkaisu- ja ranta-asemakaava-asiat. Muita arkkitehtitoimiston tehtäviä ovat: kaupunkikuvan ja rakentamisen ohjaus sekä kaupungin rakennuttamien rakennusten arkkitehtuuri.

Kiinteistö- ja paikkatietotoimisto tuottaa maaomaisuuden hallintaan, kiinteistöjen muodostamiseen sekä paikkatietoihin liittyviä palveluja ja toimittaa niitä asiakkaille. Toimisto vastaa maankäyttö- ja rakennuslain ja kiinteistönmuodostamislain mukaisista tehtävistä, joita ovat kiinteistötoimitukset ja tonttijaot. Muita tehtäviä ovat kaupungin paikkatieto- ja kiinteistöohjelmistojen pääkäyttäjätehtävät, kiinteistömittaustoimitukset, rakennusvalvontamittaukset. Toimisto ylläpitää myös kaupungin kiinteistörekisteriä ja kartastoja.

Seuraavilla sivuilla voit tutustua lähemmin mm. ajankohtaisiin kaavoituskohteisiin, kiinteistö- ja tonttiasioihin sekä kaupungin karttapalveluihin.

 

 
Päivitetty: 2.12.2016
 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute