Kaavoitus ja maankäyttö

Asiakaspalvelu:
Lovinfo
Mariankatu 12 A

Postiosoite:   
Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto
Tekninen keskus
PL 11
07901 LOVIISA


Kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti, maanmittausinsinööri ja kiinteistörekisterinhoitaja ovat tavattavissa ajanvarauksella.

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoitusta ohjaavat lainsäädäntö ja kaupungin omat tavoitteet. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ja asetus (MRA) sekä ympäristöministeriön laatimat suositukset ja ohjeet ohjaavat kaavoitusta. Erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntia maankäytön suunnitteluun. Asemakaava sinänsä on lakiin verrattava asiakirja, jota on rakennettaessa noudatettava. Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa ja ylläpitää korkealaatuista rakennettua ympäristöä, joka tarjoaa asukkaille vaihtoehtoisia asuin-, työpaikka- ja virkistysalueita.

Loviisan kaavoitustoiminta on luonteeltaan täydentävää ja eheyttävää. Erityisen huomion kohteena ovat historiallisen merenrantakaupungin, lukuisten kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön tarjoamat mahdollisuudet.

 

Kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä sinua palvelevat:

Maaria Mäntysaari
kaupunginarkkitehti
0440 555 403

Timo Leikas
kaavasuunnittelija
040 555 0455

Asiakaspalvelupiste Lovinfo
kaavaotteet
019 555 555
lovinfo@loviisa.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi
kaavoitus@loviisa.fi

 
Päivitetty: 13.10.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute