Kaavoitus ja maankäyttö

Asiakaspalvelu:
Lovinfo
Mariankatu 12 A

Postiosoite:   
Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto
Tekninen keskus
PL 11
07901 LOVIISA


Kaupunginarkkitehti, kaupungingeodeetti, maanmittausinsinööri ja kiinteistörekisterinhoitaja ovat tavattavissa ajanvarauksella.

Ajankohtaista

  

 

Loviisan kaupunki selvittää nettikyselyllä asukkaiden ja päättäjien näkemyksiä Itärannan kehittämisestä. Alueesta tavoitellaan monipuolista asumisen ja palveluiden aluetta, jossa on tarjolla myös merenrantatontteja.

Loviisan kaupunki on yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa laatinut kolme vaihtoehtoista suunnitelmaa Loviisanlahden Itärannan kehittämiseksi.
─ Suunnitelmissa haetaan parhaiten toimivaa yhdistelmää virkistysalueiden, asumisen, palveluiden ja kaupan sijoittumiseen. Vaihtoehdoissa on arvioitu, kuinka paljon rakentamista alue kestää. Asuinkortteleiden yhteyteen tavoitellaan virkistysalueita, jotka alueelle muuttavien uusien asukkaiden lisäksi palvelevat myös Määrlahden asukkaita ja mahdollistavat heille yhteyden meren rantaan. Helppo kevyenliikenteen yhteys keskustaan on myös tärkeä, kertoo arkkitehti Niina Ahlfors Rambollin kaavoitus- ja ekologiayksiköstä.

Aiheesta on laadittu kaupungin päättäjille ja muille alueen kehittämisestä kiinnostuneille internet-kysely.
─ Kyselyssä on mahdollista valita esimerkiksi alueelle mielestään parhaiten soveltuvat talotyypit. Tavoite on saada käsitys siitä, mitkä toiminnot ja minkälainen rakentaminen alueelle kaupunkilaisten mielestä parhaiten sopii, kertoo Loviisan tekninen johtaja Ulf Blomberg.
─ Asukkaiden ja päättäjien kattava kuuleminen antaa hyvän pohjan alueen asemakaavan edistämiseen, täsmentää Loviisan kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari.

Alueella on tehty luontoselvityksiä, jotka kyselystä saatujen vastausten lisäksi tarkentavat asemakaavan tavoitteita.

Vastaa Loviisan Itärannan kyselyyn:

Itärannan kysely

Kysely on avoinna 28.4.-31.5.2017 välisenä aikana.

Ota yhteyttä:
Ryhmäpäällikkö Niina Ahlfors
Kaavoitus ja ekologia, Ramboll Finland Oy
niina.ahlfors@ramboll.fi

Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari
Loviisan kaupunki
maaria.mantysaari@loviisa.fi

 
Päivitetty: 28.4.2017
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute