Poikkeuksellista yrittäjien yhteistyötä Loviisassa

Loviisan kaupungissa kaksi yrittäjää on aloittanut yhteistyön hyödyntämällä lomittain samoja työntekijöitä. Yhteistyö on ollut hyödyksi kaikille osapuolille. 

Työmaalla tutustumassa ja vierailemassa käynyt SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kehui järjestelyä loistavaksi. ”On hyvä innovaatio tarjota työvoimaa ulos. Tämä yhteistyömalli on levitettävä muuallekin”, jatkoi Rinne. Myös satamaoperaattori Lovisa Forwarding & Stevedoringin (LFS) toimitusjohtaja Petteri Sammalisto on samaa mieltä Rinteen kanssa: ”Tämä innovaatio on ollut niin toimiva, että sitä kannattaa ehdottomasti kopioida myös muualla.”

Mistä on siis kyse? Loviisan satamaan saapuvien laivojen määrä vaihtelee päivästä toiseen. Kuormavirta ei ole tasaista, eivätkä viikotkaan ole samanlaisia. Kuitenkin työntekijöiden tulee olla käytettävissä, jotta asiakkaita voidaan palvella rivakasti ja joutuisasti lupauksen mukaisesti. Viereisellä tontilla on puuelementtejä valmistava Timberpoint, jossa myös ajoittain tarvitaan paljon työvoimaa.

Timberpointin toimitusjohtaja Marko Suonpää otti yhteyttä satamaoperaattori LFS:ään ehdottaakseen poikkeuksellista yhteistyökokeilua. Mitä jos työntekijät hiljaisempina aikoina tekisivät puutöitä Timberpointille? Tästä alkoi poikkeuksellinen yhteistyökokeilu, josta on ollut hyötyä kaikille osapuolille, niin työntekijöille kuin kummallekin yritykselle sekä asiakkaille.

”Kun satamassa on hiljaista, voidaan tukea Timberpointia, ja kun me tarvitsemme kaikki miehet satamassa, he taas vuorostaan joustavat ja auttavat meitä”, kertoo LFS:n toimitusjohtaja Sammalisto. ”Tämä järjestely luo edellytykset huomattavasti tehokkaammalle toiminnalle.”

”Kaikki lähti liikkeelle vapaaehtoisuudesta”, kuvailee Sammalisto. ”Ajattelimme, että saisimme ehkä kymmenen innokasta kokeilemaan toimintaa. Vapaaehtoisia työntekijöitä ilmoittautui heti yli kolmekymmentä. Kaikkein tärkein kannustin yhteistyölle oli se, että tämän kautta voidaan varmistaa työntekijöille tasainen työvirta ja siten taata heille paremmat ansaitsemismahdollisuudet.”

Työntekijöiden kokemus työkokeilusta on kaikin puolin positiivinen. ”Yhteistyömalli tarjoaa meille tasaisempaa työmäärää, eikä hiljaisempina aikoina tarvitse olla toimetta”, kertovat sataman työntekijät Jyri Vaarimo ja Hans Holm.  ”Tämä järjestely tuo myös asiakkaalle parempaa palvelua, ja oma ammattitaitokin karttuu”, kertoo Andreas Hansson. 

Yhteistyömalliin siirtyminen on sujunut mutkattomasti. ”Vaikka yritykset ja niiden toiminta ovat keskenään täysin erilaisia, on yhteensovittaminen sujunut hyvin. Työntekijöille uuden oppimista on tietenkin paljon, ovathan työnkuvat täysin erilaisia”, muistuttaa LFS:n toimitusjohtaja Petteri Sammalisto. ”Ideana on myös, että työtä jo kokeillut työntekijä pystyy hyvin tukemaan uutta tekijää.”

”Työntekijät ovat satamaoperaattorin palkkalistoilla”, kertoo Sammalisto. ”Loviisan satamalla on 70 vakituista työntekijää, joista noin 50 on ahtaajia”, Sammalisto jatkaa.

Loviisan sataman toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen korostaa, että järjestely tukee pienen, mutta ketterän Loviisan sataman filosofiaa, jonka mukaan asiakkaita halutaan palvella joustavasti ja nimenomaan asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen. ”Työntekijät ovat meillä hyvin sitoutuneita, osaavia ja palvelualttiita. Moni työntekijä on jo useassa polvessa ollut yrityksen palveluksessa. Kokemuksen tuoma osaaminen ja onnistumisen asenne näkyvät asiakkaalle asti.” 

Loviisan kaupunki on panostanut vahvasti alueen yrittäjien palveluun. Yrittäjät hyötyvät myös Loviisan sataman tarjoamista joustavista palveluista, ja yrittäjien välinen yhteistyö on yksi alueen vahvuus.

Sammalisto, Suonpää ja Vepsäläinen kehuvat Loviisan kaupungin palveluasennetta yrittäjiä kohtaan. ”Selkeästi yrittäjien palveluun halutaan panostaa ja samoin uusien yrittäjien tulo kaupunkiin halutaan tehdä sujuvammaksi. Kehittämisen työkaluna meillä on ollut Särmä-hanke, jonka aikana on etsitty kipupisteitä ja lähdetty systemaattisesti korjaamaan niitä ja kehittämään uusia toimintoja. Asenne kehittämiseen on hyvä”, kiittelee Vepsäläinen.

Lisätietoa

Petteri Sammalisto, toimitusjohtaja, Lovisa Forwarding & Stevedoring, p. 040 759 4020, petteri.sammalisto@nordlfs.com

Marko Suonpää, toimitusjohtaja, Timberpoint Oy, p. 050 555 0825, marko.suonpaa@timberpoint.fi 

Tiina Vepsäläinen, toimitusjohtaja, Loviisan Satama Oy, p. 0440 555 731, tiina.vepsalainen@portofloviisa.fi

Sten Frondén, kehittämisjohtaja, Loviisan kaupunki, p. 040 559 5525, sten.fronden@loviisa.fi

Tiina Whiley, projektipäällikkö, Särmä-hanke, p. 050 512 3515, tiina.whiley@posintra.fi 

Loviisan kaupunki – pieni kaupunki, suuria elämyksiä.  Kaupungin tahtotila on palvella yrittäjiä erityisen hyvin. Yrittäjien palveluun panostetaan Särmä-hankkeella.

Loviisan satama on pieni, mutta ketterä satama, joka haluaa palvella asiakkaitaan joustavasti. Loviisan satama on osa Helsingin Satama Oy:tä.

Lovisa Forwarding & Stevedoring toimii Loviisan satamassa satamaoperaattorina.

Timberpoint valmistaa suurelementtejä massiivipuusta ja toimii Loviisassa.  

 
Päivitetty: 16.12.2016
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute