Uutta Posintran yritysneuvonnassa Itä-Uudellamaalla

Kehitysyhtiö Posintra vahvistaa neuvontapalveluitaan Itä-Uudellamaalla toimiville yrityksille. Yhtiössä on tehty henkilöjärjestelyitä ja neuvojien vastuualueet on tarkennettu ja syvennetty henkilökohtaisten vahvuuksien ja osaamisen perusteella. Tämän lisäksi yrityksille tarjotaan myös erilaisia väyliä erityisasiantuntija-avun saamiseen.  

Organisaatiomuutos ja yritysneuvojien uudet tehtävät

Fredrik Pressler on nimitetty uudeksi yrityspalvelujohtajaksi 1.1.2015 lähtien. Presslerin tehtäviin kuuluu neuvontapalveluiden johtamisen lisäksi tiivis yhteistyö alueen toimivien yritysten kanssa ja tähän liittyvä kuntayhteistyö erityisesti Loviisassa ja Porvoossa. Hänen vastuualueenaan on Posintrassa myös Seudullisia Yrityspalveluita koskeva alueellinen yhteistyö.

Peter Backman vastaa kehityspäällikkönä alueen uusyritysneuvonnasta ja tarjoaa neuvontapalveluita myös Loviisan toimipisteessä. Backman vastaa alueellisesta yhteistyöstä eri Itä-Uudellamaalla uusyritysneuvontaa tarjoavien toimijoiden välillä sekä uusyritysneuvonnan kehittämisestä palvelulupauksineen.

Kehityspäällikkö Antti Vaittinen vastaa maaseutuyrityspalveluista kokonaisuutena sekä osallistuu yritysneuvontatiimin muihin tehtäviin Porvoossa. Vaittinen keskittyy myös yritysten omistajanvaihdoskysymyksiin ja yritysjärjestelyihin sekä alueen maaseuturahoituksiin ja näiden hakemusprosesseihin yrityksille.

Kehityspäällikkö Tiina Whiley toimii Porvoossa ja vastaa toimivista yrityksistä samoin kuin kehityspäällikkö Matti Herlevi, joka nyt hanketehtävien päättyessä on aloittanut työt yritysneuvonnassa. Whileyn erikoisosaamiseen kuuluu toimivien yritysten neuvonnan lisäksi erilaiset yritysrahoitukset ja niiden hakemusprosessit sekä Team Finland-yhteistyö ja -koordinointi kansainvälistymisasioissa.

Palveluneuvoja Tanja Högström jatkaa tehtäviään mm. ajanvarauksen, tilastoinnin sekä erilaisten rekisterien ylläpitämisen parissa.

Uusia palveluja alueen yrityksille

Uutta vuodelle 2015 on että Posintra vastaa osaltaan alueen yrityskummitoiminnan edistämisestä ja kehittämisestä. Tavoitteena on tarjota itäuusmaalaisille yrityksille sekä yrittäjille maksutonta tukea yritystoiminnan haasteisiin. Apua yrittäjät saavat valtakunnallisessa verkostossa toimivilta kokeneilta mentoreilta. Yhteistyö Suomen Yrityskummit ry:n kanssa alkaa maaliskuun alusta. Lisätietoja palvelusta antaa Fredrik Pressler puh. 050 049 8969.

Itäuusmaalaiset yritykset saavat jatkossakin velkaneuvontaa. Maksutonta neuvontaa tarjoaa Astute Consulting Kb, Posintran ostopalvelusopimuksen kautta. Lisätietoa Posintran yritysneuvojilta

Lisätietoja: posintra.fi

 

 
Päivitetty: 2.2.2015
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute