Jätehuolto

Loviisassa kierrätämme jätteitä paikkakunnan määräysten mukaisesti ja toimimme yhteistyössä Porvoon ja naapurikuntien kanssa. Loviisan keskustassa uudella teollisuusalueella, Urakoitsijantie 4:ssä, sijaitsee pienjäteasema, josta kerätyt hyötyjätteet toimitetaan eteenpäin käsittelylaitoksiin. Ympäri kaupunkia on lisäksi sijoitettu useampia alueellisia keräyspisteitä palvelemaan asukkaita.

Lisätietoja jätteiden lajittelusta, keräyspaikkojen sijainnista, käsittelyhinnoista, jäteaseman aukioloajoista sekä muista alueemme jätehuoltoon liittyvistä asioista saa Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:ltä, puh. asiakaspalvelu 0200 70 707 (paikallispuhelumaksu) sekä verkkosivulta:

http://www.ita-uudenmaanjatehuolto.fi


Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on Porvoon ja Loviisan kaupunkien sekä Askolan, Pornaisten ja Sipoon kuntien omistama yhtiö. Yhtiö suunnittelee, kilpailuttaa ja toteuttaa jätehuollon. Useat tehtävät kuten jätekuljetusten järjestäminen tehdään yhteistyössä yksityisten yritysten kanssa. Asumisessa syntyvät sekajätteet kuljetetaan järjestetyn jätteenkuljetuksen piirissä suoraan käsittelypaikalle.
 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n tehtävät:

- Kuntien jätehuollon kehittäminen
- Jäteneuvonta ja tiedottaminen
- Jätehuollon asiakaspalvelu ja taloushallinto
- Sekajätteen kuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja laadunvalvonta
- Biojätteen kuljetusten suunnittelu, kilpailuttaminen ja laadunvalvonta
- Saariston jätehuollon toteutus ja kuljetusten kilpailuttaminen
- Hyötyjätepisteverkon toteutus ja kuljetusten kilpailuttaminen
- Ongelmajätehuollon järjestäminen
- Jätteiden hyödyntämisen edistäminen ja loppusijoituksesta huolehtiminen

Jätevalvonta kuuluu kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty, noudatettava kaupungin jätehuoltomääräyksiä.

 
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute