Kaupunginvaltuusto
Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2010 - 2016 on 59 jäsentä ja sen jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukainen.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Valtuuston tulee:
1) päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista;
2) päättää hallinnon järjestämisen perusteista;
3) päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio;
4) päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
5) päättää kunnan liikelaitokselle asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista;
6) päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
7) valita jäsenet kunnan toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
8) päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
9) valita tilintarkastajat;
10) hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta; sekä
11) päättää muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista
 
Päivitetty: 7.1.2011
 

Loviisan kaupunki •  Mannerheiminkatu 4, PL 77, 07901 LOVIISA •  puh. (019) 5551 •  faksi (019) 535 791  •  kaupunki(@)loviisa.fi  •  Palaute